2020 .... Et magisk og mærkeligt år

2020 bliver et magisk år var vi mange der sagde den 1. januar. Og på mange måder har det været det og er det stadigt.

Vi fik Covid-19 ind over landet, ind i vores liv, det har givet og taget på mange måder, men vigtigst har det fået os til, eller tvunget os til at stoppe op, finde ro, komme ned i gear, reflektere, se os selv og hinanden i øjnene.

Tiden lige nu byder på oprydning, på indre og ydre plan, vi har gennem det sidste halve år set, mærket og har måtte reflektere og tage stilling til, nu det til tid at sorterer og rydde op.

En oprydning der er vigtig.

En oprydning der gør at vi kan stå i den reneste, skarpeste og stærkeste udgave af os selv i 2021.

Oprydningen er ikke en reset eller genstart, det er en NY start.

Vi har lige nu muligheder for, på alle planer at rydde helt op, slippe det der ligger i livene før dette og det som vi i dette liv har fået tillært, overrakt og indlært, men som ikke længere er gavnligt og positivt for os.

Dette er en adgang vi ikke tidligere har haft så direkte som nu, vi skal ikke be’ om den eller arbejde for den, den er der, så det op til hver enkelt af os hvordan vi bruger denne adgang.

Vi kan derfor opleve at vi både følelsesmæssigt og fysisk har store udslag og reaktioner. Se det som noget positivt for dig og mind dig selv om at det er fordi der arbejdes stærkt og på et højt indre plan.

Vi skal slippe ”plejer” og lytte. Lytte, fornemme og handle på det, som vi mærker, er vores sandhed.

Vi skal turde bevæge os ud hvor det er usikkert - og her slippe gammel erfaringer, både vores egen, de tillærte og dem der er givet til os, så vi kan skabe nye erfaringer og nye mål til brug i fremtiden.

Del siden